Nieuws

Protocol vanaf 5 april

Woensdag 31 maart gaat de avondklok een uur later in. Dat heeft vanaf maandag 5 april voor het tennis in de avonduren de volgende consequenties.

Op maandag t/m woensdag hebben we te maken met 5 vaste tijdsloten.

  1.  18.00 uur – 18.45 uur
  2.  18.45 uur – 19.30 uur
  3.  19.30 uur – 20.15 uur
  4.  20.15 uur – 21.00 uur
  5.  21.00 uur – 21.45 uur

Vaste tijdsloten houdt in dat het niet mogelijk is om op andere tijden dan hierboven genoemd een baan te reserveren.

Op donderdag en vrijdag gelden dezelfde vaste tijdsloten als op de maandag t/m woensdag. Enkele banen (donderdag baan 4-7-13 en vrijdag baan 3-12-13) zijn pas vanaf 18.15 uur beschikbaar. Je kunt deze banen vanaf 18.15 uur reserveren voor 30 minuten; vanaf 18.45 uur gelden de vaste tijdsloten zoals genoemd bij de maandag t/m woensdag.

We hebben als bestuur voor deze vaste tijdsloten gekozen omdat de avondklok nog steeds actueel is en we zo veel mogelijk leden de gelegenheid willen geven een baan te reserveren in de avonduren.

Het banenschema (van alle banen) zal binnenkort beschikbaar zijn. Maar bij het reserveren kan je al aan de lichtgroene kleur zien welke banen die dag/tijd beschikbaar zijn voor TCO/TVK.

« Terug

» Nieuws archief