Vereniging

 

TCO Leidschendam

TCO Leidschendam is een familievereniging opgericht op 14 augustus 1970 in Leidschendam waar recreatief en prestatief tennis wordt gespeeld door zo'n 300 leden waarvan rond 75 jeugdleden. TCO is aangesloten bij de KNLTB en diverse teams nemen deel aan de competitie op dinsdag, donderdag, woensdagavond, vrijdagavond, zaterdag en zondag. Ook de jeugd is zeer actief in de competitie. Ieder jaar worden clubkampioenschappen georganiseerd evenals gezelligheidstoernooien, een interne zomercompetitie en uitwisselingen met andere verenigingen. Tevens zijn er gedurende het jaar husselmiddagen en -avonden waarop gelegenheidsduo’s worden samengesteld zodat leden elkaar beter leren kennen.
Tennisles is mogelijk via Tennispark Overdam.

 

Historie van TVK
Na een afsplitsing van de personeelsvereniging van de PTT is TVK op 29 mei 1974 opgericht. Jacques v.d Meer, Johan van Oosten en Ruud Addink waren destijds van mening dat er behoefte was aan een competitie-element en het organiseren van andere evenementen binnen de tennistak van de personeelsvereniging. Binnen de PTT-vereniging was hiervoor weinig interesse en ruimte zodat besloten werd een nieuwe open-vereniging op te richten: Tennisvereniging Kontakt. Jacques werd de eerste voorzitter, Johan werd secretaris en Ruud ging de centen beheren terwijl Pim van der Steen een interne-competitie ging opzetten. Vanwege een verhuizing van Jacques v.d. Meer naar het midden van het land werd Johan van Oosten in 1978 de nieuwe voorzitter. Nadat Johan van Oosten in 1980 binnen de PTT werd overgeplaatst heeft Bram van Nieuwenhoven de voorzittershamer overgenomen. Van 1992 tot en met 2000 was René Roozendaal voorzitter. Hierna heeft Ad Gloudemans de voorzittershamer in handen gehad. In 2004 moest Ad Gloudemans door een verhuizing naar Duitsland noodgedwongen het voorzitterschap neerleggen. Het stokje werd overgenomen door Charles Kersbergen sr. die deze taak met verve jaren heeft volbracht. Voor het seizoen 2011-2018 was Gerard Kulker de praeses van TVK. In 1985 is Ruud Addink onverwachts overleden. Besloten is om ter nagedachtenis zijn naam aan het clubtournooi te verbinden.

 

Tot 1992 bevatte Tennispark Overdam 10 gravelbanen en een oude kantine. De bar werd  middels bardiensten door de vereniging gerund. In 1992 is het park geheel vernieuwd en uitgebreid tot 14 banen. Het gravel heeft plaats gemaakt voor kunstgras. Het voordeel van kunstgras is dat het tennissen bijna altijd doorgaat. ’s Avonds kan met kunstverlichting getennist worden. Voor de kantine is een paviljoen met een terras en moderne kleedkamers alsmede een tennisshop teruggekomen.
Het park en de horeca worden beheerd door Ellen Klaarhamer en Roland Delfos

 

Locatie

TCO en TVK hebben samen de grootste ledengroep op Tennispark Overdam; bovendien is TCO/TVK de enige vereniging die elke dag banen heeft.
Tennispark Overdam beschikt over 14 verlichte kunstgras all weather banen. Op deze banen kan het hele jaar door getennist worden. TCO/TVK is gedurende het zomerseizoen actief op Tennispark Overdam. Het seizoen loopt ongeveer van midden maart tot begin oktober.

Tennispark Overdam is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid.

Openingstijden:
Het tennispark is 7 dagen per week geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 22.15 uur en in het weekend van 09.00 uur tot 17.00 uur (of donker).

 

Zie voor meer informatie over lidmaatschap de pagina Lid worden, of mail naar ledenadmin@tcotvk.nl