Competitiereglement Interne Competitie

Wedstrijd

Er wordt maximaal een uur gespeeld.

Als je bijvoorbeeld van 20.15 tot 21.15 uur moet spelen en je komt om welke reden dan ook pas om 20.25 de baan op, dan mag er maar 50 minuten gespeeld worden.

Het is niet toegestaan om vóór je competitiewedstrijd op hetzelfde dagdeel een baan te reserveren voor vrij spelen. Zijn er na je wedstrijd nog banen vrij, dan mag je ter plekke wel een baan reserveren.

Na afloop van de wedstrijd geef je de uitslag door aan de organisatoren. Vermeld naast de uitslag ook wie tegen wie speelde. Doorgeven kan via WhatsApp:

  • Arianne van Rijn 0647377040
  • Hans de Vreeze 0651289003
  • Klaas-Jan Masker 0630799316
  • Paul van der Kooij 0653426853

Via e-mail kan ook: 

 

Wedstrijdpunten

Na het uur worden de gewonnen games geteld om de puntenverdeling te bepalen. Bij een gelijke stand of een verschil van 1 game krijgt ieder 2 wedstrijdpunten. Bij een verschil van 2 of 3 games is de verdeling 3-1. Bij een verschil van 4 games of meer krijgt de winnaar 4 en de verliezer 0 wedstrijdpunten.

 

Verhindering

Bij verhindering is het toegestaan de wedstrijd te annuleren en op een later tijdstip in te halen of de wedstrijd te ruilen. 

Bij verhindering is het verplicht de tegenstander te informeren. De verhindering of annulering s.v.p. ook doorgeven aan de organisatoren (zie voor 06-nummers onder Wedstrijd). 

 

Verregende wedstrijden

Verregende wedstrijden dienen uiterlijk binnen 3 weken ingehaald te worden.

 

Inhalen van wedstrijden

Om een geannuleerde wedstrijd in te halen moet je zelf in overleg met je tegenstander een baan reserveren via het reguliere digitale afhangsysteem van Overdam.

Wedstrijden mogen nog tot 3 weken na de laatste wedstrijddag van de betreffende competitie ingehaald worden.

 

Gestaakte wedstrijden

Als een wedstrijd gestaakt is door een blessure of door regen, moet de stand worden doorgegeven aan de organisatoren (zie onder Wedstrijd). Vinden beide partijen dat de wedstrijd niet verder uitgespeeld hoeft te worden, dan wordt de doorgegeven stand als eindstand beschouwd.

Als blijkt dat door het niet uitspelen van de wedstrijd iemand gedupeerd wordt, kan de wedstrijdleiding de puntenverdeling aanpassen.

 

Niet gespeelde wedstrijden

Wordt een wedstrijd niet gespeeld, geef dan aan de organisatoren door wie de wedstrijd heeft afgezegd en wat de reden hiervan is.

Als aan het einde van een competitieperiode blijkt dat een wedstrijd niet gespeeld is en iemand dreigt hierdoor gedupeerd te worden, kan de wedstrijdleiding alsnog punten toekennen.

 

Eindstand

Als deelnemers op een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen in hun poule, bepaalt het onderling behaalde resultaat de stand in de poule.

 

Tot slot

Als blijkt dat een competitiespeler zich niet aan het reglement houdt, kan het bestuur de speler voor de volgende competitie uitsluiten.

Voor eventuele nadere informatie kunt u zich wenden tot het bestuur en/of de wedstrijdleiding.